• حضور شرکت پارس در نمایشگاه Ifex 2012

  حضور شرکت پارس در نمایشگاه Ifex 2012

 • حضور شرکت تهران دلتا در نمایشگاه Ifex 2012

  حضور شرکت تهران دلتا در نمایشگاه Ifex 2012

 • حضور شرکت سپهر چرم خاور میانه در نمایشگاه Ifex 2012

  حضور شرکت سپهر چرم خاور میانه در نمایشگاه Ifex 2012

 • چهاردهمین نمایشگاه محصولات پوست و چرم و صنعت کیف و کفش ایران - تبریز

  چهاردهمین نمایشگاه محصولات پوست و چرم و صنعت کیف و کفش ایران - تبریز

 • چهاردهمین نمایشگاه محصولات پوست و چرم و صنعت کیف و کفش ایران - تبریز

  چهاردهمین نمایشگاه محصولات پوست و چرم و صنعت کیف و کفش ایران - تبریز

 • همایش هم اندیشی صنعت چرم مصنوعی ایران

  همایش هم اندیشی صنعت چرم مصنوعی ایران

 • همایش هم اندیشی صنعت چرم مصنوعی ایران

  همایش هم اندیشی صنعت چرم مصنوعی ایران

 • هیات موسس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان چرم مصنوعی ایران

  هیات موسس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان چرم مصنوعی ایران

 • بازدید از شرکت کفش و چرم پارس

  بازدید از شرکت کفش و چرم پارس

 • بازدید از شرکت تولیدی تهران دلتا

  بازدید از شرکت تولیدی تهران دلتا