• علیرضا ملک پور از فعالان اقتصادی و رئیس اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان چرم مصنوعی در خصوص علل و عوامل بحران اقتصادی حاکم بر کشور، در گفت و گو با «درفش صنعت»

  علیرضا ملک پور از فعالان اقتصادی و رئیس اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان چرم مصنوعی در خصوص علل و عوامل بحران اقتصادی حاکم بر کشور، در گفت و گو با «درفش صنعت»

 • جلسه اتاق فكر كنفدراسيون صادرات ايران با حضور اعضاي هيات مديره كانون صرافان

  جلسه اتاق فكر كنفدراسيون صادرات ايران با حضور اعضاي هيات مديره كانون صرافان

 • جلسه اتاق فكر كنفدراسيون صادرات ايران با حضور اعضاي هيات مديره كانون صرافان

  جلسه اتاق فكر كنفدراسيون صادرات ايران با حضور اعضاي هيات مديره كانون صرافان

 • تصاویر محصولات چرم مصنوعی

  تصاویر محصولات چرم مصنوعی

 • تصاویر محصولات چرم مصنوعی

  تصاویر محصولات چرم مصنوعی

 • تصاویر محصولات چرم مصنوعی

  تصاویر محصولات چرم مصنوعی

 • تصاویر محصولات چرم مصنوعی

  تصاویر محصولات چرم مصنوعی

 • حضور شرکت پارس در نمایشگاه Ifex 2012

  حضور شرکت پارس در نمایشگاه Ifex 2012

 • حضور شرکت تهران دلتا در نمایشگاه Ifex 2012

  حضور شرکت تهران دلتا در نمایشگاه Ifex 2012

 • حضور شرکت سپهر چرم خاور میانه در نمایشگاه Ifex 2012

  حضور شرکت سپهر چرم خاور میانه در نمایشگاه Ifex 2012