بسمه تعالی

اساسنامه اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان چرم مصنوعی ایران

 

فصل اول کلیات

ماده 1- اهداف و موضوع فعالیت:

          به منظور ساماندهی امور مربوطه و حفظ توازن و نظم و فراهم کردن امکان بهره برداری  بیشتر از سرمایه گذاری و تولید ، استفاده و انتقال تجربیات علمی و عملی دست اندرکاران و به هنگام نمودن آن برای نیل به اهداف قانونی توسعه در اینگونه موارد،  حمایت از بهبود فضای کسب و کار و پاسخ گویی به مشکلات و نارسائیها در چارچوب قوانین موضوعه کشور و دفاع از حقوق و منافع مشروع و قانونی اشخاص حقیقی و  حقوقی عضو، اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان چرم مصنوعی ایران با موضوع (ساماندهی و برنامه ریزی در مورد فعالیتهای حرفه ای و تخصصی مربوط به تولید و صادرات چرم مصنوعي و مصنوعات آن ، هماهنگی بین تولید کنندگان و صادر کنندگان ، تبادل تجربیات و دستاوردهای علمی و عملی دست اندرکاران ، طراحی، تولید، بازاریابی و امکان سنجی تولید و صادرات چرم مصنوعي ، همچنین تمرکز امور فنی و مهندسی ، سیاست گذاری مناسب و یکنواخت در زمینه های مورد نیاز صنعت چرم مصنوعي کشور ، استیفاي حقوق و تامین منافع تولیدکنندگان و صادر کنندگان داخلی که حرفه، فعالیت و اشتغال آنها در چهارچوب مندرج در این اساسنامه باشد. ) مطابق با مفاد زير تشكيل مي گردد.

ماده 2- نام:

" اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان چرم مصنوعی ایران "

ماده 3- هویت:

" اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان چرم مصنوعی ایران "  که در این اساسنامه اختصاراً “ اتحادیه” نامیده می شود، در اجرای بند (ک) ماده ( 5 ) قانون تشکیل اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و كشاورزي ایران (مصوب 15/12/1369 و اصلاحیه 15/9/1373) که در این اساسنامه اختصاراً اتاق ایران نامیده می شود و ماده 5 قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار  و  با موافقت و نظارت اتاق ایران تشکیل میشود و دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل می باشد و بصورت غیرسیاسی و غیرانتفاعی فعالیت می نماید.

ماده 4- تابعیت:

تابعیت “ اتحادیه” ایرانی است.

ماده 5- اقامتگاه:

اقامتگاه قانونی" اتحادیه " در آدرس استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزي - شهر تهران - محله باغ صبا-سهروردي - خيابان شهيدحسام زاده حجازي (شيرين ) - خيابان سهروردي جنوبي - پلاك 23 - طبقه اول - 1می باشد.

 تبصره: تغییر  اقامتگاه " اتحادیه" در تهران (شهرستان) از اختیارات هیأت مدیره می باشد.

در صورت تغییر اقامتگاه قانونی “ اتحادیه” مراتب در روزنامه کثیرالانتشار منتخب آگهی می شود و نیز کتباً با امضای مجاز اتحادیه به اطلاع اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران خواهد رسید.

ماده 6- محدوده جغرافیایی فعالیت:

محدوده جغرافیایی فعالیت " اتحادیه" سراسر ایران است .

اتحادیه می‌تواند پس از تصویب  مجمع عمومی عادی و تأیید اتاق ایران در  شهرستانها و خارج از کشور با هماهنگی وزارت خارجه نمایندگی دایر کند.

تبصره : شرایط تشکیل نمایندگی باید مطابق با آیین‌نامه‌های اجرایی ذیربط اتاق ایران باشد.

ماده 7- مدت فعالیت :

مدت فعالیت " اتحادیه" از تاریخ ثبت در اتاق ایران نامحدود است.

فصل دوم وظائف و اختیارات

8-1- تلاش برای ساماندهی امور مرتبط به حوزه چرم مصنوعی  ؛

8-2- مشارکت گروهی در تصمیم سازی ها و تصمیم گیریها و تهیه و تنظیم پیشنهادهای مرتبط با موضوع فعالیت اتحادیه؛

8-3- ایجاد ارتباط با بانکها و سازمانهای اعتباری کشور و همچنین سازمان های مالی و پولی بین المللی در قالب قوانین جمهوری اسلامی ایران با هدف تسهیل و گسترش خدمات و تسهیلات مالی به اعضا؛

8-4- ایجاد بانک اطلاعاتی در زمینه های مرتبط با اهداف و وظایف “ اتحادیه” و اطلاع رسانی از طریق ایجاد شبکه اطلاع رسانی و نشر کتب، مجلات و بروشورهای تخصصی وتبادل اطلاعات مربوطه؛

8-5- انجام فعالیت های علمی و تحقیقاتی مرتبط با مأموریت " اتحادیه " در داخل و خارج کشور؛

8-6- حمایت از منافع مشروع و قانونی مشترک اعضا و ارائه خدمات حقوقی و مشورتی به ایشان و صیانت از حقوق معنوی اعضاء از طریق مراجع و نهادهای قانونی ذیربط؛

8-7- تشویق و حمایت از سرمایه گذاری مشترک در صنعت، توليد و صادرات موضوع فعالیت ؛

8-8- ایجاد فرصت های همکاری و توسعه فعالیت برای اعضاء؛

8-9- مشارکت در تدوین و اجرای استانداردهای مورد نیاز و انجام كنترل هاي كيفي و رتبه بندیهای مورد نیاز اتحادیه؛

8-10- معرفی اعضاء به مراجع ذیصلاح جهت استفاده از خدمات و تسهیلات قابل ارائه؛

8-11- برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز اعضاء و برگزاری همایش های تخصصی و میزگردها و همچنین حضور در همایش های مختلف داخلی و خارجی و ترجمه و تالیف مقالات مرتبط با موضوع اتحادیه؛

8-12- برگزاری و یا حضور در نمایشگاههای داخلی و خارجی مرتبط با مأموریت “ اتحادیه”؛

8-13- اعزام هیئت های تجاری و بازاریابی به کشورهای خارجی و نیز میزبانی هیات های تجاری وبازاریابی ازکشورهای خارجی؛

8-14- پیشگیری از انجام رفتارهای خلاف اخلاق کسب و کار اعضا با یکدیگر از طريق هماهنگی و نظارتهای مؤثر درون تشکلی و استفاده از ظرفیت کمیسیون انضباطي اتاق ايران؛

8-15- كوشش برای رفع اختلافات في مابين فعالین مربوطه از جمله از طریق تأسیس سازمانهای داوری تحت نظارت مرکز داوری اتاق ایران؛

8-16- ايجاد بستر و سازوكار لازم جهت پذيرش وظايف قابل واگذاری دولت كه دراجراي قوانین 5 ساله توسعه اقتصادی، قانون اجرای سیاستهای اصل 44 و دیگر قوانین مربوطه  به “ اتحادیه” واگذار مي شود و اجرای صحیح وظایف واگذار شده و ارایه گزارش عملکرد به دستگاههای مربوطه؛

8-17- كوشش برای مقید و ملزم نمودن اعضا به اجراي صحيح و رعايت شئون تجاري كشور؛

8-18- اطلاع رسانی و پیگیریهای حقوقی برای جلوگیری از تولید محصولات غیراستاندارد و تقلبی و قاچاق با همکاری و معاضدت نهادها و سازمانهای مسئول؛

8-19- هماهنگی و کمک در معرفی اعضاء جهت عضویت در سازمانهای تخصصی ، منطقه ای و بین المللی در ارتباط با فعالیتهای اتحادیه ؛

8-20- ارائه خدمات مشاوره ای برای انعقاد قراردادها ، تفاهم نامه ها و پروتکل های فنی بین اعضاء " اتحادیه " با نهادهای داخلی و خارجی؛

فصل سوم ـ عضویت و شرایط آن

ماده 9- عضویت و شرایط آن :

كليه فعالین در ارتباط با موضوع فعالیت اتحادیه ميتوانند با داشتن شرايط زير به عضويت اصلی اتحادیه درآيند:

الف داشتن تابعیت ایرانی

ب- دارا بودن کارت بازرگانی یا کارت عضویت  معتبر در اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کشور

ج دارا بودن مجوز های لازم از مراجع ذیصلاح قانونی(ذکر دقیق مجوز ها مانند پروانه بهره برداری، مستندات گمرکی، مجوزهای دستگاههای دولتی و ...) 

د   پذیرش و تعهد به رعایت مفاد اساسنامه

ﻫ ـ پرداخت حق ورودیه و عضویت سالیانه

تبصره 1 - در صورتیکه اعضاء هر یک از  شرایط عضویت را از دست بدهد یا به دلیل محرومیت اجتماعی بر مبناء احکام قطعی مراجع قضایی جمهوری اسلامی ایران، عضویت ایشان تا احراز مجدد شرایط فوق تعلیق می گردد .

تبصره 2- تعلیق نوعی توقف عضویت است که با زایل گردیدن هر یک از شرایط عضویت بوجود می‌آید. در صورت اعاده شرط زایل شده، مجدداً عضویت واجد اعتبار خواهد شد و عضو محق به استفاده از حقوق قانونی خویش می‌شود، منوط به اینکه حق عضویت و دیگر تعهدات مالی خود نسبت به انجمن را برای کل دوره تعلیق پرداخت نماید.

تبصره 3-آن دسته از اعضاء که به هردلیل شرایط عضویت خود را از دست بدهند حق شرکت در مجامع عمومی، رأی دادن و نامزد شدن برای ارکان و استفاده از خدمات “ اتحادیه” را نخواهند داشت.

تبصره4- عضویت افتخاری و وابسته با تایید اتاق ایران و بدون حق رای امکان پذیر است.

ماده 10- وظایف اعضاء :

کلیه اعضای اتحادیه موظف به رعایت مفاد اساسنامه و مقررات و آیین نامه ها و مصوبات مجامع عمومی و مقید به همکاری جهت دستیابی به اهداف  " اتحادیه " می باشند.

فصل چهارم   ارکان

ماده 11- ارکان “ اتحادیه” عبارتند از:

-         مجمع عمومی؛

-         هیات مدیره؛

-         بازرس.

ماده 12- مجمع عمومی:

مجمع عمومی بالاترین مرجع تصمیم گیری ومتشکل ازاعضاء حقیقی یا نمایندگان رسمی اعضای حقوقی “ اتحادیه” میباشد.

12-1- دعوت هر نوبت از مجامع عمومی با یکبار درج آگهی در جراید کثیرالانتشار منتخب انجمن و حداقل ده روز و حداکثر چهل روز قبل از تاریخ جلسه و با اعلام دستور دقیق جلسه، روز، ساعت و محل برگزاری مجمع صورت می پذیرد. ضمناً دعوتنامه جداگانه ای توسط مقام دعوت کننده برای اعضاء از طریق تارنمای تشکل اعلام می‌گردد. همزمان با انتشار آگهی دعوت در جراید کثیر الانتشار منتخب، مقام دعوت کننده باید از طریق نامه مکتوب با امضای مجاز و تحویل به دبیرخانه اتاق ایران با معاونت استان ها و تشکل های اتاق ایران هماهنگی نماید.

12-2- نماینده هر عضو حقوقی در “ اتحادیه” جهت شرکت در مجامع عمومی و انشاء رأی باید عضو هیات مدیره یا مدیرعامل یا نماینده عضو مربوطه به همراه معرفینامه با صاحبان امضای مجاز باشد. نماینده مزبور مکلف است شخصاً و اصالتاً در مجامع شرکت کرده و اجازه توکیل این حق را به غیر ندارد. ضمناٌ اشخاص حقوقی و حقیقی می توانند وکالت یک عضو دیگر را در مجمع دارا باشند.

12-3- اخذ رای در مجامع عمومی “ اتحادیه” بصورت علنی می باشد مگر زمانی که رأی گیری برای انتخاب یا عزل اعضای هیأت مدیره و بازرسان باشد  و یا بر اساس رای اکثریت از حاضران مجمع رای به اعلام کتبی آراء داده شود.

12-4- نماینده اتاق ایران رسمیت جلسه را اعلام و بلافاصله از میان اعضای حاضر نسبت به انتخاب هیأت رییسه مجمع مرکب از یک رئیس، دو ناظر و یک منشی (بدون حق رای در هیات رییسه) برای اداره جلسه، با نصف بعلاوه یک اعضای حاضر در جلسه خواهد کرد. سپس هیأت رئیسه منتخب اداره جلسه را به عهده می گیرد.

12-5- مصوبات مجمع در چهارچوب اساسنامه “ اتحادیه” با تایید اتاق ایران  برای کلیه اعضاء لازم الاتباع می باشد.

12-6- منشی جلسه موظف است صورتجلسه ای مشتمل بر کلیه مصوبات مجمع را تنظیم و منضم به فهرست اعضای حاضر به امضای هیأت رئیسه مجمع و نماینده اتاق ایران برساند.

12-7- حضور نماینده اتاق ایران در کلیه جلسات مجمع عمومی(عادی، مؤسس، فوق‌العاده) بعنوان ناظر ضروری است و می تواند بدون حق رای اظهار نظر نماید.

12-8- “ اتحادیه” باید صورتجلسات مجامع عمومی(عادی، مؤسس، فوق‌العاده) منضم به فهرست حاضرین در جلسات را برای اتاق ایران ارسال نماید.

12-9- اتاق ایران باید از پذیرش و تایید صورتجلسات مجامع عمومی و یا هیأت مدیره تشکل‌هایی که متضمن موارد نقض آیین‌نامه تشکلهای اقتصادی یا اساسنامه و یا قواعد مسلم قانونی باشد اجتناب نماید.

12-10-برگزاری مجامع عمومی به صورت حضوری و یا آنلاین امکان‌پذیر است. کلیه ضوابط و مقررات ناظر بر جلسات حضوری، منطبق بر اسناد بالادستی مصوب شورای عالی نظارت در جلسات مجامع آنلاین نیز حاکم خواهد بود. درصورت نیاز به مقررات تکمیلی در قالب دستورالعمل های مصوب هیئت رئیسه اتاق ایران تدوین خواهد شد.

ماده 13- مجامع عمومی بر دو نوعند:

-         مجمع عمومی عادی،

-         مجمع عمومی فوق العاده.

ماده 14- مجمع عمومی عادی یک نوبت در سال و ترجیحاً  ظرف  چهار ماهه اول سال مالی وفق ماده 12 تشکیل  می گردد. تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده به هر تعداد که لازم باشد بلامانع است.

ماده 15- وظایف مجمع عمومی عادی:

15-1- استماع گزارش عملکرد اجرایی و مالی هیأت مدیره؛

15-2- استماع گزارش بازرس؛

15-3- بررسی و تصویب گزارش عملکرد اجرایی، مالی و ترازنامه سالیانه “ اتحادیه”؛

15-4- استماع گزارش هیأت مدیره پیرامون برنامه و بودجه سال مالی جدید؛

15-5- تصویب مبلغ ورودیه، حق عضویت سالیانه اعضاء، برنامه، بودجه  ودستورالعمل ها و آئین نامه های پیشنهادی هیأت‌مدیره ؛

15-6- انتخاب یا عزل یا قبول استعفاء فردی یا جمعی اعضای اصلی یا علی البدل هیئت مدیره؛

15-7- انتخاب یا عزل یا قبول استعفاء بازرسان اصلی یا علی البدل؛

15-8- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار .

15-9- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده نباشد.

تبصره1: هیأت مدیره می بایست حداقل 20 روز پیش از تاریخ مجمع گزارشهای خود را آماده و جهت بررسی به بازرس انجمن ارائه نماید.بازرس می تواند جهت مطابقت گزارش ها، اسناد و مدارک صرفاً با حضور در محل دبیرخانه نسبت به بررسی های لازم  اقدام نماید.

تبصره2: بدون قرائت گزارش بازرس، اتخاذ تصمیم نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی معتبر نخواهد بود.

ماده 16- در صورتیکه در مجمع عمومی عادی عملکرد هیأت مدیره یا صورت‌های مالی به تصویب مجمع نرسد هیات رییسه مجمع اعلام تنفس نموده و هیأت مدیره مکلف است ظرف مدت یک ماه نسبت به برطرف کردن ایرادات اقدام و به مجمع گزارش نماید و در صورت عدم تأیید مجدد گزارش مالی یا عملکرد هیأت مدیره از سوی مجمع، مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده می بایست با رعایت مقررات ماده 12 با دستور انتخاب هیأت مدیره برگزار می‌شود.

تبصره: مجمع تنفس یافته بدون رعایت تشریفات دعوت برگزار می شود

ماده 17- هیئت مدیره بایستی حداقل 60 روز قبل از اتمام مدت مأموریت اعضای هیئت مدیره اقدام به برگزاری مجمع عمومی عادی وفق ماده 12 بنماید. در هر صورت تا زمان انتخاب هیات مدیره جدید، هیات مدیره قبلی دارای مسئولیت خواهد بود.

تبصره: قصور هیات مدیره در انجام تکلیف ماده فوق در معاونت استان ها و تشکل های اتاق ایران رسیدگی خواهد شد.

ماده 18- مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده در مواقع ضروری به دعوت هیئت مدیره یا بازرس با رعایت ماده 12 اساسنامه تشکیل می گردد.

ماده 19- مجامع عمومی عادی با حضور نصف بعلاوه یک اعضا رسمیت پیدا می کند و مصوبات آن با رأی مثبت نصف بعلاوه یک اعضاء حاضر در جلسه معتبر می باشد. در صورت نرسیدن جلسه به حد نصاب، نوبت دوم مجمع حداکثر ظرف مدت 20 روز پس از نوبت اول با رعایت ماده 12 اساسنامه برگزار خواهد شد. جلسه نوبت دوم مجمع با حضور هر تعداد رسمیت می یابد و تصمیمات آن با رأی مثبت  نصف به علاوه یک اعضای حاضر به تصویب می رسد.

تبصره: در زمان انتخابات هیات مدیره و بازرس، انتخاب افراد به اکثریت نسبی آراء صحیح ماخوذه می باشد.

ماده 20- وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده:

الف- تغییر و اصلاح اساسنامه “ اتحادیه”؛

ب- انحلال “اتحادیه” و انتخاب مدیر یا هیئت تصفیه؛

تبصره: هرگونه تغییر و اصلاح اساسنامه می بایست به تایید اتاق ایران برسد.

ماده 21- مجمع عمومی فوق العاده با حضور حداقل دو سوم اعضای اصلی “ اتحادیه” رسمیت پیدا می کند و تصمیمات مجمع با دو سوم آراء مثبت اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

ماده 22- درصورت به حد نصاب نرسیدن جلسه مجمع عمومی فوق العاده، نوبت دوم مجمع حداکثر ظرف 20 روز پس از نوبت اول با رعایت ماده 12 اساسنامه برگزار خواهد شد. نوبت دوم مجمع با حضور  نصف به علاوه یک اعضا  و در غیر اینصورت در نوبت بعد با هر تعداد از اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات آن با آرای مثبت دو سوم اعضای حاضر معتبر خواهد بود.

ماده 23- با تشخیص ضرورت تشکیل مجمع عمومی توسط بازرس، مراتب به هیأت مدیره اعلام و هیئت مدیره مکلف است حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ وصول درخواست بازرس، وفق ماده 12 اساسنامه برای تشکیل مجمع عمومی دعوت بعمل آورد. در صورت استنکاف هیأت مدیره، بازرس می تواند رأساً با رعایت ماده 12 اساسنامه اقدام به برگزاری مجمع نماید.

ماده 24- با درخواست کتبی حداقل یک سوم اعضای اصلی مبنی بر تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و یا مجمع عمومی فوق العاده، هیأت مدیره باید حداکثر ظرف مدت 20 روز از تاریخ دریافت تقاضای کتبی، اعضاء را جهت تشکیل مجمع طبق ماده 12 دعوت نماید. در صورت استنکاف هیأت مدیره، درخواست کنندگان می توانند دعوت مجمع عمومی را از بازرس بخواهند و بازرس مکلف است حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ دریافت تقاضای کتبی، اعضا را جهت تشکیل مجمع  طبق ماده 12 دعوت نماید و چنانچه بازرس نیز امتناع کند درخواست کنندگان می توانند دعوت مجمع عمومی را از اتاق ایران بخواهند و اتاق ایران باید پس از بررسی و احراز عدم توجه هیأت مدیره و بازرس به درخواست اعضاء نسبت به دعوت از اعضاء برای تشکیل مجمع عمومی با رعایت کلیه تشریفات مندرج در اساسنامه اقدام نماید.

ماده 25- چنانچه در مهلت مقرر در اساسنامه، مجمع عمومی عادی سالیانه برگزار نگردد، اتاق ایران پس از سه مرتبه اخطار مکتوب به فاصله یک ماه به اتحادیه، رأساً نسبت به دعوت از اعضا و برگزاری مجمع اقدام می نماید.

ماده 26- در صورت استعفاء از عضویت، اخراج و یا انحلال عضو حقوقی که نماینده آن در ارکان “ اتحادیه” دارای سمت است، ماموریت آن نماینده نیز به تبع وی خود به خود منتفی و زایل خواهد شد.

ماده 27- چنانچه نماینده عضو حقوقی “ اتحادیه” پس از انتخاب در ارکان، به هر دلیلی از شرکت متبوع خود خارج گردد، به خودی خود از سمتی که در “ اتحادیه” دارد معزول و هیچگونه سمتی در” اتحادیه”  نخواهد داشت و عضو علی البدل دعوت و در صورت نیاز، برابر مقررات، انتخابات بعمل خواهد آمد.

ماده 28- هیأت مدیره:

هیأت مدیره “ اتحادیه” مرکب است از ( 7)  نفر عضو اصلی و( 2 ) نفر عضو علی البدل که بوسیله مجمع عمومی

عادی و یا عادی بطور فوق العاده از بین اعضای حاضر در مجمع برای مدت سه سال انتخاب می شوند. ضمنا اعضای حقوقی جهت کاندیدا شدن در هیات مدیره تشکل می بایست مدیرعامل یا عضو هیات مدیره شخصیت حقوقی باشند و اعضای حقیقی نیز جهت کاندیدا شدن در هیات مدیره تشکل شخصا و اصالتا در جلسه حضور یابند.

ماده 29- هیأت مدیره در اولین جلسه ای که حداکثر ظرف یک هفته بعد از انتخاب آنها تشکیل می شود از بین خود یکنفر را بعنوان رئیس، یک نفر را بعنوان  نائب رئیس و یک نفر به عنوان خزانه دار انتخاب خواهد نمود.

تبصره: هیات مدیره موظف است اصل صورتجلسه تعیین سمت هیات مدیره را به اتاق ایران ارسال نماید. 

ماده 30- هر یک از سمتهای هیأت مدیره توسط هیأت مدیره، قابل عزل از سمت و یا تجدید انتخاب می باشند.

ماده 31- هیأت مدیره حداقل ماهانه یک بار به دعوت کتبی رئیس و در غیاب ایشان نائب رییس تشکیل جلسه خواهد داد. جلسات هیأت مدیره در مرکز اصلی “ اتحادیه” یا در محل دیگری که در دعوتنامه معین شده است تشکیل خواهد شد.

تبصره: در صورت عدم دعوت توسط رییس یا نایب رییس پس از مدت 3 ماه، اتاق ایران راسا می تواند نسبت به دعوت جهت برگزاری جلسه هیات مدیره اقدام نماید.

ماده 32- درصورت استعفاء، فوت و یا عزل هر یک از اعضاء اصلی  هیأت مدیره، عضو علی البدلی که در انتخابات رأی بیشتری داشته است، برای باقیمانده دوره هیأت مدیره جانشین عضو اصلی خواهد شد. چنانچه درصورت بروز هر یک از موارد فوق، هیأت مدیره نصاب مقرر در اساسنامه را از دست بدهند، برای مابقی اعضای هیأت مدیره، مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده با دستور جلسه انتخابات هیأت مدیره برگزار خواهد شد.

ماده 33- جلسات هیأت مدیره با حضور حداقل (4)  نفر از اعضای اصلی هيات مديره رسمیت پیدا می کند.

ماده 34- اداره جلسات هیأت مدیره با رئیس هیأت مدیره و در صورت غیبت او با نائب رئیس است .

ماده 35- تصمیمات هیأت مدیره با رای حداقل (4)  نفر از اعضاي اصلي هيات مديره حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

ماده 36- از مذاکرات و تصمیمات هیأت مدیره صورتجلسه ای توسط دبیر تنظیم و فی المجلس به امضای حاضرین می‌رسد. اعضای مخالف مصوبات می توانند ضمن امضا، نظر خود را مبنی بر مخالفت ذیل امضا تصریح نمایند.

ماده 37- هیأت مدیره یکنفر شخص حقیقی را ازخارج ازاعضای هیات مدیره بطور تمام وقت بعنوان دبیر انتخاب و استخدام می نماید.

تبصره 1- هیأت مدیره می تواند با مسئولیت خود بخشی از اختیارات خود را به دبیر تفویض نماید.

تبصره 2- سه جلسه غیبت متوالی و یا شش جلسه غیبت غیر متوالی در طول یک سال در جلسات هیأت مدیره به منزله استعفاء از عضویت هیأت مدیره می باشد و عضو علی البدل جایگزین عضو مستعفی می گردد.

تبصره 3- دبیر می تواند در جلسات هیات مدیره بدون حق رأی شرکت کند.

ماده 38- برای انجام امور اداری و اجرایی “ اتحادیه” دبیرخانه ای تحت مدیریت دبیر و زیر نظر هیأت مدیره تأسیس می گردد.

ماده 39- وظایف و اختیارات هیأت مدیره:

هیأت مدیره نماینده قانونی “ اتحادیه” است و ازکلیه اختیارات قانونی جهت اداره امور” اتحادیه” برخوردار است.  اهم وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر می باشد:

39-1- افتتاح انواع حسابهای بانکی بنام “ اتحادیه” در بانکهای مجاز و واریز کلیه وجوهات “ اتحادیه” و پرداخت هزینه ها از این حساب ها؛

39-2- تعیین صاحبان امضاهای مجاز اسناد و مدارک مالی و تعهد آور و اوراق عادی و مکاتبات اداری؛

39-3- اداره و انجام عملیات مالی و پولی و تعهدات مالی و تحصیل وام طبق اختیارات و ارائه گزارش سالانه عملیات و اقدامات مالی خود به مجمع عمومی؛

39-4- عقد هرگونه قرارداد و تبدیل و تغییر آن راجع به خرید و فروش و اجاره و تملک اموال منقول بنام و حساب “اتحادیه”؛

39-5- پیشنهاد عقد هرگونه قرارداد و تبدیل و تغییر آن راجع به خرید و فروش و اجاره و تملک اموال غیر منقول به مجمع عمومی عادی جهت تصویب.

39-6- استخدام و عزل ونصب دبیر “ اتحادیه” وتعیین حقوق و مزایا؛

39-7- اقامه یا استرداد هرگونه دعوی حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به محاکم و پرداختن به امر دادرسی از حق تجدید نظر در دادگاههای استان ودیوان عالی کشور، مصالحه، تعیین وکیل، سازش، استفاده از حقوق کلیه امور مربوط به داوری و کلیه اختیارات مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری؛

39-8- انجام اموری که طبق موازین قانونی برای اداره “ اتحادیه” و پیشرفت مقاصد و اهداف آن ضرورت داشته و در اساسنامه منع نشده باشد؛

39-9- تعیین و اعزام نماینده به شوراها ، کمیسیون ها ،کمیته ها، هیات ها و مراجع داخلی و خارجی؛

39-10- تدوین و تصویب مقررات و آئین نامه های داخلی برای اداره بهتر امور دبیرخانه ” اتحادیه”درچارچوب اساسنامه؛

39-11- تدوین برنامه و بودجه و آیین نامه ها و دستورالعمل ها “اتحادیه” جهت ارائه به مجمع عمومی؛

39-12- تهیه صورت دارائی و دیون “ اتحادیه ” تنظیم ترازنامه حساب عملکردهای سال گذشته جهت ارائه به مجمع عمومی؛

39-13- ارسال گزارشهای سالانه از عملکرد “اتحادیه” به اتاق ایران؛

39-14- تعیین و تصویب حقوق، مزایا و پاداش مشاوران و کارشناسان و پرسنل براساس پیشنهاد دبیر؛

39-15- تدوین سیاستها و خط مشی های کلان “ اتحادیه” جهت ارائه به مجمع عمومی؛

39-16- تهیه شیوه ها و راهکارهای اجرایی جهت تحقق سیاستها و برنامه های “ اتحادیه”؛

39-17- همکاری با اتاق ایران و تشکل های اقتصادی به منظور ایجاد هم افزایی، جلوگیری از موازی کاری و پیشبرد اهداف قانونی.

39-18- تصویب تاریخ برگزاری مجامع

39-19- تشکیل کارگروه های تخصصی

ماده 40- اختیارات دبیر را هیأت مدیره تعیین می کند. اهم وظایف دبیر به شرح زیر می باشند:

40-1- تهیه و تدوین برنامه های (کوتاه مدت، میان مدت وبلند مدت) “ اتحادیه” و ارائه آن به هیأت مدیره جهت بررسی و تصویب؛

40-2- تهیه و تدوین پیش نویس بودجه” اتحادیه” با هماهنگی خزانه دار و ارائه آن به هیات مدیره؛

40-3- تهیه ساختار سازمانی مناسب برای انجام امور برنامه ریزی و اجرایی “ اتحادیه” و ارائه آن به هیات مدیره جهت بررسی و تصویب؛

40-4- دبیر بایستی دفاتر، اسناد، صورتهای مالی، وصولی ها وپرداختهای “ اتحادیه” را کنترل نموده و بر فرایند ثبت، ضبط، نگهداری و حفاظت اسناد نظارت نماید و با درخواست بازرس مبنی بر بررسی دفاتر و اسناد مالی “ اتحادیه”، در محل دبیرخانه اسناد مذکور را در اختیار بازرس قرار دهد.

40-5- پیشنهاد تشکیل کارگروههای تخصصی در راستای پیشبرد اهداف قانونی “ اتحادیه” و ارائه به هیات مدیره جهت بررسی و تصویب ؛

40-6- انتخاب دبیران کارگروه های تخصصی وتهیه وتدوین شرح وظایف آنها و پیشنهاد به هیأت مدیره جهت بررسی و تصویب؛

40-7- ارائه گزارش عملکرد “ اتحادیه” به هیات مدیره؛

40-8- ارائه گزارشهای سالانه عملکرد و مالی هیأت مدیره که به تأیید بازرس رسیده است به اعضای انجمن.

ماده 41- بازرس:

41-1- یکنفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل از اعضاء توسط مجمع عمومی عادی برای مدت یکسال انتخاب می شود و انتخاب مجدد آنها برای دوره های بعدی بلامانع است. افرادی که نامزد پست بازرس “ اتحادیه”  می شوند ترجیحاً  تجربه و آشنایی کافی با وظائف و مسئولیتهای بازرس مندرج در لایحه اصلاحی قانون تجارت را داشته باشند.

41-2- درصورت فوت یا استعفاء یا عزل بازرس اصلی، وظیفه او را بازرس علی البدل انجام خواهد داد.

ماده 42- وظایف بازرس:

42-1- نظارت بر کلیه اقدامات و عملیات هیأت مدیره در حدود مقررات این اساسنامه و تطبیق آن با مفاد اساسنامه، مصوبات مجامع عمومی، ضوابط اتاق ایران  و قوانین جاری کشور از وظایف بازرس می باشد و در صورت مشاهده تخلف از طریق دبیرخانه مراتب را به  هیأت مدیره اطلاع و رفع آنرا درخواست می نماید.

42-2- بازرس ترازنامه و گزارشهای تهیه شده توسط هیأت مدیره برای تسلیم به مجمع عمومی سالانه و همچنین در صورت لزوم کلیه اسناد و اوراق مالی “ اتحادیه” را مورد بررسی قرار می دهد و موظف است نظر خود را بصورت مکتوب در اختیار مجمع عمومی بگذارد.

42-3- بازرس حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی گزارش مکتوب خود درخصوص عملکرد، ترازنامه و صورتهای مالی را جهت اطلاع اعضاء تهیه و به  دبیر خانه تشکل ارائه خواهد نمود.

فصل پنجم منابع مالی

ماده 43- منابع مالی انجمن عبارتند از :

43-1- ورودیه عضویت ،

43-2 - حق عضویت سالانه ؛

43-3 - هدایا، عطایا، وقف، قبول وصیت و کمکهای نقدی و غیرنقدی اعضاء یا اشخاص ثالث، وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات دولتی و نهادها و سازمانهای عمومی و اخذ وام از بانکهای و مؤسسات اعتباری یا از شرکتها و اشخاص عضو را دارد ؛

43-4- وجوه حاصل از ارائه خدمات به اعضاء ؛

ماده 44- داوطلبين عضویت در” اتحادیه” باید مبلغ ورودیه رابه حساب " اتحادیه” واریز و قبض رسید آن را به دبیرخانه تسلیم نمایند.

ماده 45- هرعضو علاوه بر ورودیه، باید سالیانه مبلغ حق عضویت تعیین شده را به حساب “ اتحادیه” واریز و قبض رسید آن را نیز تحویل دبیرخانه نماید.

ماده 46- هیأت مدیره می تواند با ارائه خدمات به اعضاء و غیراعضاء، برگزاری نمایشگاهها و سمینارهای تخصصی، تشکیل کارگاههای آموزشی، انتشار کتب و نشریات و نظایر آن و اعزام هیات های تجاری و بازاریابی و غیره هزینه های “ اتحادیه” را تأمین کند.

فصل ششم انحلال و تصفیه

ماده 47- “ اتحادیه” بموجب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده منحل می شود.

ماده 48- چنانچه انحلال “ اتحادیه” از سوی مجمع عمومی فوق العاده باشد مجمع مزبور مدیر یا هیأت تصفیه انتخاب می کند. انتخاب اعضاء هیأت مدیره “اتحادیه” قبل از انحلال، در مقام مدیر یا هیأت تصفیه بلامانع است.

ماده 49- پس ازاعلام انحلال “ اتحادیه” و تعیین مدیر یا هیأت تصفیه، مدیران سابق “ اتحادیه” مکلفند تمامی اوراق، اسناد، دفاتر، اموال و اثاثیه “اتحادیه” را با تنظیم صورتجلسه تحویل مدیر یا هیأت تصفیه نمایند.

ماده 50- مدیر یا هیأت تصفیه با نظارت نماینده اتاق ایران وضعیت بدهی ها و دارائیها را روشن می کند و پس از تسویه، کلیه اموال منقول و غیرمنقول باقیمانده به اتاق ایران واگذار خواهد شد.

ماده 51- وظائف و تکالیف و اختیارات مدیر یا هیأت تصفیه در رابطه با اموال موجود، مطالبات و دیون “ اتحادیه” و بطور کلی امر تصفیه طبق مقررات لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 و مفاد اساسنامه خواهد بود.

فصل هفتم   سایر موارد

ماده 52- “ اتحادیه” می تواند به تعداد مورد نیاز از مشاورین خبره و کارآمد مرتبط با موضوع فعالیت ، خارج از اعضای “اتحادیه”، جهت بهبود و پیشبرد امور خود بهره گیری نماید.

ماده 53- در موارد مسکوت این اساسنامه بر اساس مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 عمل خواهد شد.

ماده 54- در صورتی که اساسنامه نیاز به تفسیر داشته باشد، این امر توسط اتاق ایران صورت می پذیرد و نظر اتاق در این خصوص قطعی و لازم الاتباع خواهد بود.

ماده 55- رعایت کلیه مصوبات ، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اتاق ایران برای کلیه اعضاء و ارکان اتحادیه لازم‌الاجرا می‌باشد.

ماده 56- در خصوص مسائل کلی و کلان، انجمن تابع تشکل بالادستی به تشخیص اتاق ایران می‌باشد. همچنین چگونگی ارتباط عملکردی انجمن با تشکل بالادستی تابع تصمیم متخذه در مجمع عمومی تشکل بالادستی می باشد.

ماده 57- کلیه اختلافات و دعاوی احتمالی  ناشی از برگزاری  مجامع عمومی در خصوص تشکلهای وابسته به اتاق ایران و یا در ارتباط با آن نظیر اختلاف اعضای هیات مدیره با یکدیگر،اعضای تشکل با تشکل مربوطه و تشکل با اتاق ایران و غیره بوسیله کمیته تحت عنوان"کمیته حل اختلاف" متشکل از یک نفر نماینده  از هیات راهبردی تشکلها اتاق ایران و یک نفر نماینده از معاونت استان ها و تشکلهای اتاق ایران و یک نفر نماینده از دفتر حقوقی اتاق ایران، مورد بررسی و رسیدگی قرار خواهد گرفت و تصمیم کمیته مذکور قاطع اختلاف بوده و برای طرفین قطعی و  لازم الاجرا می باشد.

ماده 58- این اساسنامه در( 7 ) فصل و( 58 ) ماده و ( 17 ) تبصره در تاریخ1400/04/07  به تصویب مجمع عمومی مؤسسين/ فوق العاده " اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان چرم مصنوعی ایران " رسيده است و اصلاحات بعدی اساسنامه به اتاق ایران تفویض می شود.