بسمه تعالي

اساسنامه اتحادیه تولیدکنندگان و صادر کنندگان چرم مصنوعي ایران

 مقدمه :

نظر به لزوم ساماندهی و برنامه ریزی در مورد فعالیتهای حرفه ای و تخصصی مربوط به تولید و صادرات چرم مصنوعي و مصنوعات آن ، هماهنگی بین تولید کنندگان و صادر کنندگان ، تبادل تجربیات و دستاوردهای علمی و عملی دست اندرکاران ، طراحی، تولید، بازاریابی و امکان سنجی تولید و صادرات چرم مصنوعي ، همچنین تمرکز امور فنی و مهندسی ، سیاست گذاری مناسب و یکنواخت در زمینه های مورد نیاز صنعت چرم مصنوعي کشور ، استیفاي حقوق و تامین منافع تولیدکنندگان و صادر کنندگان داخلی که حرفه، فعالیت و اشتغال آنها در چهارچوب مندرج در این اساسنامه باشد، اتحادیه تولیدکنندگان و صادر کنندگان چرم مصنوعي ایران به استناد بند (ک) ماده (5) قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مطابق با مفاد زیر تشکیل   می گردد:

فصل اول: کلیات

ماده 1- هویت

هویت: اتحادیه تولیدکنندگان و صادر کنندگان چرم مصنوعي ایران که در این اساسنامه اختصارا اتحادیه نامیده می شود ، در اجرای بند (ک) ماده(5) قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران (مصوب 15/12/1369 و اصلاحیه 15/9/1373 ) و با موافقت و نظارت اتاق ایران تشکیل می شود و دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی است و به صورت صنفی و غیر انتفاعی فعالیت می کند.

 ماده 2- تابعیت:

تابعیت اتحادیه، ایرانی است.

ماده 3- اقامتگاه:

اقامتگاه قانونی اتحادیه، تهران خيابان سعدي شمالي، كوچه جابرزاده، مجتمع تجاري شركاء، طبقه 2 واحد4 می باشد.

تبصره: هیات مدیره می تواند اقامتگاه قانونی اتحادیه را تغییر دهد و مراتب را برای اطلاع عموم در روزنامه کثیر الانتشار منتخب آگهی کند و کتبا به اطلاع اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران برساند.

ماده 4- حوزه فعالیت:

حوزه فعالیت اتحادیه در سراسر ایران است.اتحادیه می تواند با تصویب هیات مدیره و تائید اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ، در مراکز استان ها شعبه و عند الزوم در شهرستانها نمایندگی دایر نماید.

تبصره: شرایط تشکیل شعب و نمایندگی مطابق با آیین نامه های اجرایی ذیربط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خواهد بود.

ماده 5- مدت:

مدت فعالیت اتحادیه نا محدود است.

فصل دوم : اهداف اتحاديه

ماده 6- اهداف اتحاديه عبارتند از:

6-1- تلاش برای ساماندهی تولید و صادرات چرم مصنوعي و مصنوعات آن ، ارتقاء و بهبود کیفیت خدمات

6-2- بازاریابی و کسب اطلاعات مستمر مربوط به تولید ، عرضه و تقاضاي قیمت، بازارهای جهانی مصرف و تولید ، به منظور دانش افزایی در حوزه صنعت چرم مصنوعي و اطلاع رساني به اعضاء و بهره گیری از آخرین رهیافت های جهانی برای نیل به اهداف قانونی

6-3- مشارکت در فرایند تصمیم گیری و تصمیم سازی ، تهیه و تنظیم پیش نویس قوانین و مقررات مرتبط با تولید و صادرات کالا و خدمات در جهت حفظ منافع ملی و استیفاي حقوق اعضاي اتحادیه با هماهنگی اتاق ایران

6-4- ایجاد ارتباط با بانک ها و سایر منابع تامین اعتبار ، سازمان های مالی و اعتباری بین المللی با رعایت قوانین جمهوری اسلامی، فراهم سازی زمینه استفاده از تسهیلات و تقویت بنیه مالی و توسعه فعالیت اعضاي اتحادیه

6-5- ایجاد بانک اطلاعاتي و شبکه اطلاع رسانی، نشر کتاب ، مجلات و بروشورهای تخصصی برای تولید و ارائه اطلاعات در زمینه های مرتبط با اهداف و وظایف اتحادیه

6-6- جذب و ترغیب نمودن اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرايط جهت عضویت در اتحادیه

6-7- تهیه دستور العمل های تجاری یکنواخت برای انجام معاملات و انعقاد قراردادهای صادراتی، به منظور رعایت صرفه اعضاء و استیفای حقوق تولیدکنندگان و صادر کنندگان چرم مصنوعي

6-8- اقدام به هر گونه فعالیت علمی و تحقیقاتی مرتبط در داخل و خارج کشور با رعایت قوانین موضوعه برای نیل به اهداف اتحادیه

6-9- تلاش برای توسعه  توليد و ارتقاي كيفيت توليدات صادراتي كالاهاي موضوع فعاليت اتحاديه

6-10- کمک به تحقق اهداف کمی و کیفی تعیین شده برای تولید و صادرات کالا و خدمات موضوع فعالیت اتحادیه

6-11- حمایت از منافع مشترک اعضاء

6-12- ارائه خدمات مشاوره اي به اعضاء در زمینه های حقوقی ، مالی و سيستمي

6-13- حمایت از سرمایه گذاری تولیدی و خدماتی مرتبط با موضوع فعالیت اتحادیه ، برای افزایش توان صادراتی اعضاء (از لحاظ کمی و کیفی) به منظور حضور موفق در بازارهای هدف صادراتي

6-14- جلوگیری از رقابت ناسالم بین اعضاء اتحادیه از طریق اعمال ضوابط کمیته انضباطي اتاق ایران

6-15- تلاش برای افزایش دسترسی و ایجاد فرصت های مناسب برای اعضاء به منظور ورود به بازارهای جهانی چرم مصنوعي

6-16- مشارکت در تدوين و اجرای استانداردهای ملی و بین المللی، نظارت و حمایت از تولیدات داخلی و صادرات کالا و خدمات در کلیه مراحل ، از قبیل طراحی،تولید و صادرات كالا، نظارت و کنترل و تقویت آن از طریق تاسیس شرکتهای بازرسی ، بازرگانی و تولیدی

6-17- تلاش در جهت رفع اختلاف بین اعضاء از طریق کمیته داوری که به همین منظور تشکیل می شود و یا عند اللزوم از طریق حکمیت مرکز داوری اتاق ایران

6-18- معرفی اعضاء به وزارتخانه ها، ادارات و سازمان هاي مختلف، جهت استفاده از خدمات و تسهیلات آنان

6-19- اقدام و اجرای آن قسمت از وظایف اجرایی مرتبط با وزارتخانه ها و سازمانهای اقتصادی که به اتحادیه تفویض می شود

6-20- تهیه گزارشات شش ماهه از عملکرد اتحادیه و ارزیابی آن، طرح مسائل و مشکلات و ارائه راهکارهای اجرایی برای رفع مشکلات و ارائه گزارش مزبور به اتاق ایران

6-21- ارائه راهکارها و پیشنهادهای اجرایی به منظور رفع مشکلات صادرات چرم مصنوعي و كالاها و خدمات مرتبط با موضوع فعالیت اتحادیه به وزارتخانه ها، نهادها،سازمان ها و ادارات ذیربط و همچنین انعکاس آن به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به منظور جلب حمایت اتاق مزبور

6-22- برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت، بلند مدت و کارگاه آموزشی و انجام تحقیقات علمی ، صنعتی و بازرگانی مورد نیاز ، برگزاری همایش های تخصصی و میزگردها و همچنین مشاركت در برگزاری همایش های مختلف داخلی و بین المللی،تالیف و ترجمه مقالات علمی در موضوعات مرتبط با فعالیت اتحادیه

6-23- برگزاری و حضور در نمایشگاههای داخلی و بین المللی، عمومی و تخصصی مرتبط با وظايف اتحاديه

6-24- کوشش برای جذب سرمایه، فن آوری،مدیریت،دانش فنی و نیروی کار ماهر خارجی برای رشد کمی و کیفي تولیدات داخلی، با رعایت قوانین موضوعه کشور

6-25- الزام اعضاء به اجرای صحیح قوانین و مقررات تجاری کشور، اساسنامه، مقررات و ضوابط اتحادیه با همکاری مستمر با کمیته انضباطي اتاق ایران

6-26- ممانعت از انجام رقابتهاي ناسالم بين اعضاء از طريق اعمال ضوابط كميته انضباطي اتاق ايران

6-27- ارتقاي اعتبار و حيثيت اعضاي اتحاديه  از طريق ساماندهي و ايجاد روابط مناسب بين واحدهاي عضو

 

فصل سوم:عضویت و شرایط آن

ماده7- کلیه توليدكنندگان و صادركنندگان ، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی كه در صنعت چرم مصنوعي فعاليت مي نمايند، می توانند به عضویت اصلي اتحادیه درآيند.

تبصره1: اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی مقیم خارج از کشور، می توانند به عضویت اتحادیه در آیند.

تبصره 2: عضویت اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم ایران به شرط عمل متقابل کشور متبوع آنها در مورد ایرانیان مقیم آن کشور، با رعایت مقررات مربوط به عضویت اتحادیه، امکان پذیر است.

تبصره 3: پرداخت ورودیه و حق عضویت تعیين شده توسط مجمع هاي عمومی اتحاديه

ماده 8- انواع عضویت عبارت است از:

الف-عضو اصلي: شامل افراد حقیقی و حقوقی است که مستقیما مشغول فعالیت در امور مربوط به موضوع فعالیت اتحادیه باشند.

ب- عضو وابسته: شامل افراد حقیقی و حقوقی است که به صورت غیر مستقیم در خدمت فعالیت های اصلی اتحادیه باشند.

ج- عضو موقت: شامل آندسته از افرادحقیقی و حقوقي ( ازقبيل اساتيد دانشگاه ، موسسات آموزشي و تحقيقاتي یا بدون معرف) که بنا بر انگیزه و علاقه شخصی در خواست عضویت دارند.

تبصره:حضور اعضای موقت در جلسات عمومی اتحادیه ، بدون حق رای مجاز است. همچنين اعضاي وابسته و موقت از پرداخت وروديه معاف مي باشند و حق راي در مجامع عمومي را ندارند . ليكن مي توانند در كميته ها و كارگروههاي زير مجموعه اتحاديه عضو شده و با داشتن حق راي اظهار نظر نمايند.

ماده 9- عضویت اشخاص حقوقی منوط به تابعيت ايراني با مراعات ماده 21 قانون تجارت، با دارا بودن كارت عضويت در اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن مي باشد.

ماده10- شرایط پذیرش عضویت اشخاص حقيقي :

الف- تابعیت جمهوري اسلامي ايران

ب- متدین به یکی از ادیان رسمی کشور؛

ج- داشتن کارت بازرگانی و یا کارت معتبر عضویت در اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن کشور؛

د- دارا بودن پروانه بهره برداري از مراجع ذيربط (براي توليدكنندگان )

ه- دارا بودن سابقه فعالیت تولیدی و صادراتی در زمینه موضوع فعاليت اتحادیه با معرفی و تاييد دو نفر از اعضای اتحادیه.

و- پرداخت وروديه و حق عضويت سالانه تعيين شده

ز- دارا بودن اسناد مثبته كه بيانگر فعل صادرات باشد (براي صادر كنندگان)

تبصره 4 : درخواست عضویت متقاضیان ابتدا در کمیته ای که به همین منظور تشکیل می شود، بررسی خواهد شد و در صورت تايید صلاحیت متقاضی از سوی کمیته مزبور، متقاضی به عضویت اتحادیه درخواهد آمد.

ماده 11- برای کلیه اعضاي اتحادیه رعایت مفاد اساسنامه ، مقررات و آیین نامه های اتحادیه و مصوبه هاي هیات مدیره، الزامی است .

فصل چهارم: ارکان اتحاديه

ماده 12- ارکان اتحادیه عبارتند از:

-مجمع عمومی؛

-هیات مدیره؛

-بازرسان؛

ماده 13- مجمع عمومی:

مجمع عمومی بالاترین مرجع تصمیم گیری و متشکل از اعضاء یا نمایندگان رسمی و یا قائم مقام قانونی آنان است.

13-1- تشکیل مجمع عمومی با یک بار درج آگهی در یکی از جراید کثیر الانتشار و حداقل پانزده روز قبل از تشکیل جلسه مجمع عمومی و با اعلام روز و ساعت و محل برگزاری مجمع صورت می پذیرد. همچنين دعوتنامه جداگانه ای با امضاي  رئيس هیات مدیره یا دبیر اتحادیه ، برای اعضاء ارسال می گردد.

13-2- اشخاص حقوقی عضو اتحادیه برای شرکت در جلسات مجمع عمومی یکنفر را بصورت كتبي به عنوان نماینده تام الاختیار شرکت ، با امضاي دارندگان حق امضاء اسناد تعهد آور و ممهور به مهر شرکت معرفی می نمایند.

13-3- جلسه مجمع عمومی (عادی و عادی فوق العاده)با شرکت اکثریت مطلق اعضاء(نصف به علاوه یک) رسمیت پیدا می کند و مصوبات آن با اکثریت مطلق آراي حاضرین (نصف به علاوه یک) معتبر است.

13-4- رای در مجامع عمومی اتحادیه ، به صورت کتبی و مخفی است.

13-5- با رسمیت یافتن مجمع ، در ابتدا از میان حاضرین مسن ترین فرد حاضر، به عنوان رئیس سنی ، اداره جلسه را به عهده می گیردو بلافاصله جهت انتخاب یک رئیس ، یک منشی و دو ناظر برای اداره مجمع اخذ رای به عمل خواهد آمد، سپس هیات رئیسه انتخابی ، اداره جلسه مجمع را به عهده می گیرد؛

13-6- منشی در ابتدا، اسامی حاضرین در جلسه مجمع را در صورتجلسه ثبت و به امضاي هیات رئیسه   می رساند، همچنین منشی موظف به ثبت و ضبط مذاكرات و تصميمات مجمع مي باشد .

13-7- مصوبات مجمع در چهار چوب اساسنامه اتحادیه ، برای کلیه اعضاء لازم الاتباع می باشد.

 13-8- حضور نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در کلیه جلسات مجمع عمومی (عادی و فوق العاده) به عنوان ناظر ، ضروری است و بدون حق رای، اظهار نظر خواهد نمود.

13-9- اتحادیه موظف است رونوشتی از کلیه مصوبات مجامع عمومی (عادی و فوق العاده) را برای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ارسال نماید.

13-10 هر عضو اتحادیه ، در مجامع عمومی می تواند حداکثر نمایندگی و وکالت 2 نفر از اعضای دیگر را بپذيرد.

ماده 14- مجامع عمومی به دو نوع زير تقسيم مي شوند:

مجمع عمومی عادی؛

مجمع عمومی فوق العاده؛

ماده 15- مجمع عمومی عادی اتحادیه یک نوبت در سال (ترجیحاً در سه ماهه اول سال هجری شمسی) و طبق ماده 14 تشکیل می گردد. تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده به هر تعداد که ضرورت يابد امكان پذير مي باشد.

ماده 16- وظایف مجمع عمومی عادي و عادی به طور فوق العاده به شرح زیر است:

16-1- استماع گزارش هیات مدیره در خصوص عملكرد سال گذشته ؛

16-2- استماع گزارش خزانه دار در خصوص بيلان سال گذشته و بودجه سال جاري و تصویب بودجه سالانه اتحادیه؛

16-3- تصویب پیشنهاد هیات مدیره در مورد مبلغ ورودیه و حق عضویت سالانه اعضاء؛

16-4- استماع گزارش بازرسان؛

16-5- تصویب تراز نامه و گزارش مالی سالانه هیات مدیره؛

16-6- تعیین خط مشی اتحادیه ، بررسی و اخذ تصمیم در مورد پیشنهادهای هیات مدیره براي سال جاري؛

16-7- انتخاب اعضاي اصلی و علی البدل اعضاي هیات مدیره و بازرس كه مدت ماموريت آنها خاتمه يافته يا مستعفي شده اند و يا فوت نموده اند؛

 16-8- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار؛

16-9- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی باشد.

ماده 17- هیات مدیره موظف است حداقل 20 روز قبل از اتمام دوره جاری اعضای هیات مدیره اقدام به برگزاری مجمع عمومی عادی وفق ماده 13 نماید. در هر صورت تا زمان تشکیل هیات مدیره جدید، هیات مدیره قبلی دارای مسئولیت خواهد بودو در صورت عدم دعوت به مجمع توسط هیات مدیره اتحادیه، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران می تواند نسبت به تشکیل مجمع عمومی اقدام نماید.

ماده 18- مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده، در مواقع ضروری و با دعوت هیات مدیره یا بازرسان و یا در خواست نصف به علاوه یک از اعضاي اتحادیه و با رعایت ماده 13 اساسنامه تشکیل می گردد.

ماده 19- مجمع عمومی فوق العاده زماني رسمیت خواهد داشت که حداقل دو سوم اعضاء یا نمایندگان قانوني آنها در جلسه حاضر باشند، چنانچه در جلسه اول مجمع عمومی فوق العاده ، حد نصاب مقرر حاصل نشد برای بار دوم از اعضاي اتحادیه دعوت به عمل خواهد آمد و حضور بیش از یک سوم اعضاء برای حد نصاب و رسمیت جلسه و اتخاذ تصمیم کافی خواهد بود. به شرط آنکه در دعوتنامه دوم نتیجه دعوت اول قید شود، تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با اکثریت (دو سوم) آرا حاضر در جلسه اتخاذ می شود.

تبصره 5: چنانچه در بار دوم نیز حد نصاب قانونی لازم حاصل نشود مجمع عمومی فوق العاده برای بار سوم دعوت خواهد شد و تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده که به اکثریت آراي اعضاي حاضر در جلسه با حضور هر عده که حق رای دارند اتخاذ شده باشد مناط اعتبار خواهد بود.

ماده20- با تشخیص ضرورت تشکیل مجمع عمومی عادی به صورت فوق العاده توسط بازرسان ، مراتب به هیات مدیره اعلام و هیات مدیره مکلف است حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ وصول درخواست بازرسان ، از اعضاي اتحادیه وفق ماده 13 برای تشکیل مجمع عمومی دعوت به عمل آورد و در صورت استنکاف هیات مدیره ، بازرسان می توانند راسا و با رعایت ماده 13 نسبت به دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده اقدام کنند.

ماده21- با درخواست کتبی حداقل نصف به علاوه یک اعضاء اتحادیه ، مبنی بر تشکیل مجمع عادی به طور فوق العاده و یا مجمع عمومی فوق العاده هیات مدیره اتحادیه باید حداکثر ظرف مدت 20 روز از تاریخ دریافت تقاضای کتبی ، اعضاء را جهت تشکیل مجمع دعوت نماید، در صورت استنکاف هیات مدیره        درخواست کنندگان می توانند دعوت مجمع عمومی فوق العاده را از بازرسان بخواهند در این صورت بازرسان مکلفند حداکثر ظرف مدت 15 روز طبق ماده 13 از اعضاء دعوت نمایند و چنانچه بازرسان نیز از دعوت مجمع امتناع نمایند ، درخواست کنندگان مستقیما نسبت به دعوت از اعضاء برای تشکیل مجمع عمومی با رعایت کلیه تشریفات مندرج در اساسنامه اقدام می نمایند.

ماده 22- در صورت عدم رسمیت یافتن هر یک از جلسات مجمع عمومی عادی به علت نرسیدن حد نصاب قانونی ، حداکثر ظرف 20 روز جلسه بعدی با رعایت ماده 13 از نظر درج آگهی در روزنامه و دعوت از اعضاء اقدام کند جلسه دوم مجمع با حضور هر تعداد از اعضاء رسمیت خواهد داشت.

ماده 23- وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده عبارتند از :

الف- تغییر و اصلاح اساسنامه اتحادیه؛

ب- عزل انفرادی یا جمعی هیات مدیره و یا بازرسان ؛

ج- انحلال اتحادیه و انتخاب اعضاء هیات تصفیه.

تبصره 6 : مجامع عمومی در مرکز اصلی اتحادیه تشکیل خواهد شدمگر آنکه در دعوتنامه محل دیگری تعیین شده باشد.

ماده 24- هیات مدیره:

اتحادیه به وسیله هیات مدیره ای مرکب از هفت نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل از اعضای واجد شرایط که به وسیله مجمع عمومی یا عادی به طور فوق العاده از بین اعضاء و یا نمایندگان قانونی آنان برای مدت سه سال انتخاب می شوند اداره خواهد شد.

24-1- در صورت خاتمه دوره ماموریت هیات مدیره تا انتخاب هیات مدیره جدید، کلیه مسئولیت ها همچنان به عهده اعضاء هیات مدیره قبلی خواهد بود.

24-2- انتخاب هر یک از اعضای هیات مدیره قبلی برای دوره های بعدی بلامانع است.

ماده 25- شرایط عضویت در هیات مدیره:

الف- دارا بودن تابعیت ایرانی؛

ب- داشتن حسن شهرت؛

ج- متدین به یکی از ادیان رسمی کشور(برای اشخاص حقیقی)

د- مدير عامل يا عضو هيات مديره شركت متبوع با ارائه معرفی نامه کتبی

ه- داشتن سابقه ، تجربه و مهارت کافی در امور مربوط به تولید يا توزيع و يا تخصص در امور بازرگانی خارجی و آشنایی با بازارهای بین المللی.

و- دارا بودن دانشنامه لیسانس یا بالاتر در رشته های شيمي ، مدیریت بازرگانی و یا سایر رشته های مرتبط و 5 سال سابقه کار مفید ، یا داشتن مدرک تحصیلی دیپلم با 15 سال سابقه فعالیت در صنعت چرم مصنوعي يا محصولات هم خانواده آن یا دارا بودن 20 سال سابقه کار مفید در صنعت چرم مصنوعي، به تائید و معرفی دو نفر از معتمدان صنف.

ماده26- داوطلب عضویت در هیات مدیره موظف است ، 14 روز قبل از تشکیل مجمع، در خواست کتبی خود را همراه با مدارک مورد نیاز به اتحادیه تسلیم نماید؛

تبصره 7: احراز شرایط داوطلبان عضویت در هیات مدیره قبل از تشکیل اولین مجمع عمومی عادی توسط هیات موسس و پس از آن به وسیله هیات مدیره های منتخب صورت می گیرد. در صورتی که هیات مدیره، داوطلب را فاقد شرایط لازم ، بداند موظف است ظرف مدت پنج روز از دریافت در خواست او، مراتب را به اطلاع داوطلب برساند و در صورت اعتراض داوطلب ظرف مدت یک هفته ، اعتراض او در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران رسیدگی می شود و نظر اتاق ایران لازم الاجرا است.

ماده 27- در صورت استعفا از عضویت ، اخراج و یا انحلال شرکت عضوی که نماینده آن در ارکان اتحادیه دارای سمتی است ، ماموریت آن نماینده نیز به تبع شرکت متبوع وی ، منتفی و زایل خواهد شد.

ماده 28- چنانچه نماینده اشخاص حقوقی عضو پس از انتخاب در ارکان اتحادیه به هر دلیلی از عضویت در شرکت متبوع خود خارج گردد ، پس از اعلام شرکت به خودی خود از سمتی که در اتحادیه دارد معزول و هیچگونه سمتی در اتحادیه نخواهد داشت و سمت نامبرده به عضو علی البدل تفویض و در صورت نیاز ، برابر مقررات ، انتخابات به عمل خواهد آمد.

ماده 29- زایل شدن موردی از بندهای ماده 25 برای هر یک از اعضاي هیات مدیره در طول دوره ماموریت موجب معزول شدن آن عضو خواهد شد.

ماده30- در صورت استعفا و یا فوت و یا عزل نصف به اضافه یک اعضای هیات مدیره انتخابات هیات مدیره تجدید خواهد شد.

ماده 31- هیات مدیره در اولین جلسه ای که حداکثر ظرف یک هفته بعد از قطعی شدن انتخاب آنها تشکیل می شود از بین خود یک نفر را به عنوان رئیس ، دونفر را به عنوان نواب رئیس ، یک نفر را به عنوان خزانه دار و یک نفر را به عنوان منشی انتخاب خواهد نمود.

تبصره 8: رئیس هیات مدیره ، رئیس اتحادیه نیز می باشد.

ماده 32- مدت تصدی هر یک از سمت های اعضای هیات مدیره بیش از مدت عضویت آنها در هیات مدیره نخواهد بود. متصدیان هر یک از سمت ها توسط هیات مدیره قابل عزل و یا تجدید انتخاب می باشند.

ماده 33- هیات مدیره در مواقعی که مشخص می نماید و یا در هنگام ضرورت ، به دعوت رئیس یا نايب رئیس تشکیل جلسه خواهد داد. جلسات هیات مدیره در مرکز اصلی اتحادیه یا در محل دیگری که در دعوت نامه معین می شود تشکیل خواهد شد.

ماده 34- در صورت استعفاء ، فوت و یا عزل هر یک از اعضاء هیات مدیره ، عضو علی البدلی که در انتخابات رای بیشتری داشته است ، برای باقیمانده دوره هیات مدیره جانشین عضو اصلی خواهد شد و در صورتی که اعضاء علی البدل دارای آراي مساوی باشند انتخاب توسط هیات مدیره و به قید قرعه به عمل خواهد آمد.

تبصره9: غیبت بدون عذر موجه در سه جلسه متوالی یا شش جلسه متناوب موجب عزل از عضویت در هیات مدیره خواهد بود.

تبصره 10: تشخیص موجه یا غیر موجه بودن غیبت ، با دو سوم رای اعضاي هیات مدیره می باشد.

ماده35- جلسات هیات مدیره با حضور اکثریت اعضای دارای حق رای رسمیت پیدا می کند.

ماده36- اداره جلسات هیات مدیره با رئیس هیات مدیره و در صورت غیبت او با نايب رئیس است. در صورت غیبت رئیس و نايب رئیس ، سایر اعضای هیات مدیره یک نفر از اعضاي حاضر در جلسه را تعیین می نمایند تا وظایف رئیس را در ارتباط با اداره جلسه انجام دهد.

ماده 37- مصوبات هیات مدیره با رای اکثریت نصف به اضافه یک حاضرین در جلسه (غیر از مفاد تبصره 2 ماده 34 ) معتبر خواهد شد.

ماده38- صورت مذاکرات و تصمیمات هیات مدیره ، در دفتر ثبت و به امضاي حاضرین می رسد.

ماده 39- شرکت اعضاي علی البدل هیات مدیره و بازرسان در جلسات هیات مدیره بلا مانع است ولی حق رای نخواهند داشت.

ماده40- هیات مدیره مي تواند از خارج خود ، یک نفر شخص حقیقی را به صورت موظف و به عنوان دبیراتحاديه، انتخاب و حق الزحمه و وظایف وی را تعیین نمايد.

تبصره11: هیات مدیره می تواند تمام يا قسمتی از اختیارات خود را به رئيس اتحاديه و يا دبیر اتحادیه تفویض نمايد.

ماده 41- برای انجام امور اداری اتحادیه اعم از ثبت مکاتبات و مخابرات و تحریر و تکثیر آن ، طبقه بندی و ضبط و حفظ و نگهداری اسناد و اوراق اتحادیه، تهیه آمار و اطلاعات مورد نیاز و حفاظت آن، جمع آوری قوانین و آئین نامه ها و بخشنامه های مرتبط با فعالیت اتحادیه ، تشکیل پرونده برای اعضاء و ثبت عضویت آنها ، انجام تشریفات اداری مربوط به انتشار آگهی ها و ارسال دعوت نامه ، اخذ درخواست متقاضیان عضویت در هیات مدیره و بازرس اتحادیه ، اخذ معرفی نامه های نمایندگان شرکت های عضو برای ورود به مجامع، فراهم آوردن امکانات لازم برای تشکیل مجامع عمومی ، تنظیم پرسشنامه های لازم برای استخدام کارکنان مورد نیاز ، کنترل کیفیت عملکرد و حضور و غیاب کارکنان ،نگهداری و حفظ اموال و اثاثیه و تعمیرو سرویس به موقع آن ، تهیه گزارشات اداری در مورد کارهای در دست اجرا و مسائل داخل اتحادیه ، اجرای مصوبات در اتحادیه و هر اقدامی که عرفا برای اداره امور اتحادیه ضروری باشد، دبیرخانه اي تحت سرپرستی دبیر  و زیر نظر رئیس هیات مدیره تاسیس می گردد.

ماده 42- وظایف و اختیارات و حدود مسئولیت هیات مدیره :

هیات مدیره نماینده قانونی اتحادیه است و از کلیه اختیارات قانونی جهت اداره امور اتحادیه برخوردار است وظایف و اختیارات هیات مدیره بدون قید انحصار به شرح زیر است:

42-1- افتتاح حساب جاری به نام اتحادیه در بانک های مجاز و واریز وجوه و صدور چک پرداخت هزینه ها از این حساب و در صورت لزوم تحصیل وام ؛

42-2- انجام عملیات مالی و پولی و تعهدات مالی طبق اختیارات و ارائه گزارش سالانه عملیات و اقدامات مالی خود به مجمع عمومی؛

42-3- عقد هر گونه قرارداد ، تعدیل ، تغییرو فسخ آن، راجع به خرید و فروش و اجاره و تملک اموال منقول و غیر منقول به نام و حساب اتحادیه، بدون قصد و انگیزه تجاری در جذب و جلب منفعت؛

42-4- اداره امور مالی اتحادیه که سرپرستی آن با خزانه دار است؛

42-5- دریافت هر مبلغ مطالبات اتحادیه و پرداخت هر مبلغ دیون و هزینه و اخذ مفاصا؛

42-6- استخدام و عزل و نصب دبیر و کارکنان اتحادیه و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و سایر پرداخت ها ، ترفیع ، تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام مطابق قوانین موضوعه کشور؛

42-7- اقامه و استرداد هر گونه دعوی حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به محاکم و پرداختن به امر دادرسی از حق تجدید نظر در دادگاههای استان و دیوان عالی کشور ، مصالحه ، تعیین وکیل ، سازش، استفاده از حقوق و تکالیف مربوط به داوری؛

42-8- اقدام به هر نوع امر از اموری که در چار چوب قوانین و مقررات موضوعه اجرای آن از سوی مقامات دولتی جمهوری اسلامی ایران به اتحادیه واگذار می گردد؛

42-9- انجام اموری که طبق موازین قانونی برای اداره اتحادیه و پیشرفت مقاصد و اهداف آن ضرورت داشته و در اساسنامه منع نشده باشد؛

42-10- تعیین و اعزام نماینده به کمیته های همکاری های اقتصادی ، بازرگانی و فنی با رعایت شرایط مندرج در آئین نامه های مربوطه؛

42-11- تهیه،تدوین و تصویب مقررات و آئین نامه های داخلی برای اداره بهتر امور اتحادیه در چار چوب اساسنامه و اختیارات تفویضی؛

42-12- راهنمایی اعضاء در امور اجرایی، مدیریتی،مالی و مالیاتی، بیمه،مسائل قراردادی و حقوقی در صورت رجوع به اتحادیه؛

42-13- تدوین پیش نویس بودجه اتحادیه برای تصویب از طریق مجامع مربوطه؛

42-14- تهیه صورت دارایی و دیون اتحادیه پس از انقضای سال مالی و ارائه آن به بازرسان و نیز تنظیم ترازنامه و صورت حساب عملکرد و سود زیان سال گذشته جهت ارائه به مجمع عمومی؛

42-15- هیات مدیره می تواند عضو متخطی از اهداف و مقررات اساسنامه اتحادیه را از عضویت دراتحادیه اخراج نماید و علت اخراج عضو را با ارائه دلایل آن به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گزارش کند. تصمیم اتاق ایران در این خصوص قطعی است؛

42-16- برگزاری همایش های تخصصی و صنفی با دعوت از صاحب نظران برای ارتقاي کمی و کیفی سطح دانش اعضا؛

42-17- تهیه گزارش های ششماهه و ساليانه از عملکرد اتحادیه و ارسال آن به اتاق ایران.

ماده 43- خزانه دار

خزانه دار مسئول اداره امور مالی اتحادیه بوده و موظف است دفاتر و اسناد و صورتجلسات مالی اتحادیه را تنظیم کند ، وصولی ها و پرداخت ها را کنترل و اسناد مربوط به آن را ثبت ، ضبط و نگهداری و حفاظت نماید و با در خواست بازرسان مبنی بر بررسی دفاتر و اسناد مالی اتحادیه ، با اطلاع رئیس هیات مدیره در محل دبیر خانه، اسناد مذکور را در اختیار بازرسان قرار دهد.

ماده 44- کلیه اوراق و اسناد بهادار ، تعهد آور و قراردادها ، چکها،سفته ها، وبروات با دو امضاء از سه امضاي رئيس هيات مديره (رئيس اتحاديه) يا ‌نايب رئيس هيات مديره و خزانه دار، همراه با مهر اتحادیه معتبر می باشد. مکاتبات اداری عادی با امضاي رئیس هیات مدیره(رئيس اتحاديه) یا دبیر اتحادیه به همراه مهر اتحادیه معتبر است.

ماده45- بازرسان

45-1- شرایط انتخاب بازرسان مطابق با ماده 25 اساسنامه است.

45-2- يك نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل توسط مجمع عمومی عادی برای مدت یک سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنان بلا مانع است؛

45-3- در صورت فوت ، استعفا یا سلب شرایط مندرج در ماده 25 اساسنامه از بازرس اصلی ، وظیفه او را بازرس علی البدل انجام خواهد داد.

ماده 46- وظایف بازرسان

46-1-نظارت بر کلیه اقدامات و عملیات هیات مدیره در حدود مقررات این اساسنامه و تطبیق آن با مفاد اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی و قوانین جاری کشور از وظایف بازرسان است و در صورت مشاهده تخلف از طریق دبیر خانه، مراتب را به هیات مدیره اطلاع و رفع آن را درخواست می نمايند؛

46-2- بازرسان، تراز نامه تهیه شده توسط هیات مدیره، برای تسلیم به مجمع عمومی سالانه و همچنین در صورت لزوم کلیه اسناد و اوراق مالی اتحادیه را مورد بررسی قرار داده و موظفند نظر خود را به صورت مکتوب در اختیار مجمع عمومی قرار دهند؛

46-3- بازرسان حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی، گزارش مکتوب خود را جهت اطلاع اعضاء تهیه و ارائه خواهند نمود؛

46-4- بازرسان موظفند بر کلیه امور مربوط به دعوت و برگزاری مجامع عمومی عادی و فوق العاده نظارت نمایند؛

46-5- بازرسان موظف اند یک نسخه از گزارشات خود را به دبیرخانه اتحادیه تحویل دهند.

ماده 47- کمیته ها و مشاوران

اتحادیه به منظور پیشبرد اهداف و ایفای مطلوب وظایف خود می تواند کمیته هایی متشکل از نمایندگان شرکت های عضو و اعضاي حقیقی اتحادیه تشکیل دهد. نوع فعالیت هر کمیته و تعداد اعضاء و طرز انتخاب آنان و وظایف کمیته ها بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که توسط هیات مدیره تهیه و تصویب می گردد.

فصل پنجم- منابع مالی

ماده 48- اشخاص حقوقی و حقیقی داوطلب عضویت در اتحادیه ، موظف به پرداخت مبلغ ورودیه به حساب جاری اتحادیه و تسلیم قبض آن به دبیر خانه می باشند.

ماده 49- هر عضو علاوه بر ورودیه ، موظف است سالیانه مبلغ حق عضویت خود را به حساب جاری اتحادیه واریز و قبض رسید آن را نیز تحویل دبیر خانه نماید.

ماده 50- اتحادیه می تواند از هدایا ،عطایا،وقف،قبول وصیت و کمک های نقدی و غیر نقدی اعضاء یا اشخاص ثالث برخوردار شود.

50-1- چنانچه ضرورت اقتضا نماید با تصویب هیات مدیره حق تحصیل اعتبار و اخذ وام از بانک ها و موسسات اعتباری یا از شرکت ها و اشخاص عضو را دارد.

50-2- هیات مدیره می تواند با ارائه خدمات اعضاء و غیر اعضاء ، برگزاری نمایشگاه و سمینار های تخصصی مشاوره تخصصي، کارگاههای آموزشی ، انتشار نشریه و نظایر آن، اعزام هیات های بازاریابی تجاری و غیره، مخارج مورد نیاز اتحادیه را تامین نماید.

فصل ششم- انحلال و تصفیه

ماده 51- اتحادیه به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده یا بر طبق رای نهایی و قطعی محاکم قضایی منحل می شود؛

ماده 52- چنانچه انحلال اتحادیه از سوی مجمع عمومی فوق العاده باشد مجمع ، هیات تصفیه ای را متشکل از سه نفر از نمایندگان اعضای حقوقی انتخاب می نماید. انتخاب اعضای هیات مدیره اتحادیه قبل از انحلال در مقام اعضاء هیات تصفیه بلا مانع است.چنانچه انحلال اتحادیه از سوی محاکم قضایی اعلام شود محکمه هیات تصفیه را تعیین خواهد نمود.

ماده 53- پس از اعلام انحلال اتحادیه و تعیین اعضاي هیات تصفیه ، مدیران سابق اتحادیه مکلف می باشند تمامی اوراق ،اسناد،دفاتر،اموال،و اثاثیه اتحادیه را با تنظیم صورتجلسه به هیات تصفیه تحویل نمایند.

ماده54- هیات تصفیه با نظارت نماینده اتاق ایران وضعیت بدهی ها و دارایی ها را روشن و پس از تسویه ، کلیه اموال منقول و غیر منقول باقیمانده در اختیار اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران قرار خواهد گرفت.

ماده 55- وظایف و تکالیف و اختیارات هیات تصفیه در رابطه با اموال موجود ، مطالبات و دیون اتحادیه و به طور کلی امر تصفیه طبق مقررات لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 و مفاد اساسنامه خواهد بود.

فصل هفتم- موارد متفرقه

ماده 56- حکمیت

56-1- اتحادیه می تواند در امور تخصصی خود اقدام به قبول امر حکمیت (داوری)نماید. در این صورت هیات مدیره از بین خود و سایر نمایندگان شرکت های عضو و یا اشخاص حقیقی عضو ، فرد یا افراد واجد شرایط را انتخاب و پس از جلب موافقت ،آنها را مامور رسیدگی و اعلام نظر، خواهد نمود.

ماده 57- در صورتی که اساسنامه نیاز به تفسیر داشته باشد ، تفسیر آن با اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران است . نظر اتاق قاطع و لازم الاتباع خواهد بود.

ماده 58- این اساسنامه در یک مقدمه و 7 فصل و 58 ماده و 11 تبصره تهیه و به تصویب مجمع عمومي مورخ 26/11/89  و  به تصويب هيات مديره اتحاديه مورخ 2/12/89 رسيده است.