جناب آقای احمد کامبیز

عضو هیات مدیره و خزانه دار اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان چرم مصنوعی ایران