جناب آقای احمد کامبیز نائب رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان چرم مصنوعی ایران