ندای طورسینای صنعت

ندای طورسینای صنعت
  • تلـفن : 023-34583435,6-02155634525-55625793
  • فکس : 023-34583380-02155580761
  • آدرس : شهرك صنعتي ايوانكي خيابان صنعت نهم پلاک3
  • وب سايت :