معرفی اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان چرم مصنوعی ایران

به استناد بند (ک) ماده (5) قانون تشکیل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران،آیین نامه های اجرایی ذیربط و پیرو موافقت اصولی شماره 650/3/10/ص مورخ 25/5/89 مبنی بر تاسیس و ثبت "اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان چرم مصنوعی ایران" در اتاق ایران و بر اساس صورتجلسه مورخ 26/11/89 مجمع عمومی موسسین و صورتجلسه مورخ 22/12/89 هیات مدیره، "اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان چرم مصنوعی ایران" تحت شماره 303 مورخ 26/2/90 در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تاسیس و به ثبت رسیده است.

موضوع فعالیت اتحادیه:

ساماندهی و برنامه ریزی در مورد فعالیتهای حرفه ای و تخصصی مربوط به تولید و صادرات چرم مصنوعی و مصنوعات آن، هماهنگی بین تولید کنندگان و صادر کنندگان، تبادل تجربیات و دستاوردهای علمی و عملی دست اندرکاران ، طراحی ،تولید ،بازاریابی و امکان سنجی تولید و صادرات چرم مصنوعی ، همچنین تمرکز بر امور فنی و مهندسی ، سیاست گذاری مناسب و یکنواخت در زمینه های مورد نیاز صنعت چرم مصنوعی کشور ، استیفای حقوق و تامین منافع تولیدکنندگان و صادرکنندگان داخلی.

خدمات اتحادیه:
 • تلاش برای ساماندهی تولید و صادرات چرم مصنوعی و مصنوعات آن و رفع موانع و مشکلات در سطح صنعت با همکاری کارگروههای تخصصی اتحادیه
 • ایجاد ارتباط با بانک ها و سایر منابع تامین اعتبار و فراهم سازی زمینه استفاده از تسهیلات و تقویت بنیه مالی و توسعه فعالیت اعضای اتحادیه
 • نشر مجله تخصصی اتحادیه
 • شناسایی بازارهای هدف صادراتی و انجام تحقیقات بازار در بازارهای هدف صادراتی و اطلاع رسانی به اعضای اتحادیه در این خصوص
 • ارائه خدمات مشاوره ای به اعضاء در زمینه حقوقی ، مالی و سیستمی
 • مشارکت در تدوین استانداردهای ملی در حوزه صنعت چرم مصنوعی
 • تلاش در جهت رفع اختلاف بین اعضاء و مشتریان آنها از طریق کمیسیون حقوقی اتحادیه
 • برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت ، بلند مدت و کارگروههای آموزشی ، انجام تحقیقات علمی ، صنعتی و بازرگانی و میزگردها و همچنین مشارکت در برگزاری همایش های مختلف داخلی و بین المللی حضور در نمایشگاههای داخلی و بین امللی ، عمومی و تخصصی مرتبط با وظایف اتحاده
 • اعزام هیات های تجاری به خارج از کشور در راستای توسعه صادرات و گسترش بازارهای هدف صادراتی
 • اطلاع رسانی به اعضاء در خصوص اخبار ، قوانین ، مناقصه ها و تازه های صنعت چرم از طریق وب سایت اتحادیه
 • معرفی نیروهای تخصصی مورد نیاز به اعضای اتحادیه
 • ایجاد تسهیلات مورد نیاز برای اعضای اتحادیه جهت استفاده از بیمه های تکمیلی
 • ایجاد تسهیلات مورد نیاز برای استفاده اعضاء از مکانهای ورزشی