کفش و چرم پارس

کفش و چرم پارس
  • تلـفن : 44923165
  • فکس : 44923047
  • آدرس : تهران کیلومتر16جاده قدیم کرج بلوار52(جامگان قدیم)پلاک1و6کدپستی:1386113111
  • وب سايت :