پارساچرم آسیا

پارساچرم آسیا
  • تلـفن : 023-43557243-5 021-3350987
  • فکس : 023-34557246 021-33531354
  • آدرس : آدرس دفتر مرکزی : تهران خیابان مصطفی خمینی کوچه برادران برهمه نبش پاساژ ولی عصر کد پستی :1117817365 آدرس کارخانه : گرمسار – شهرک صنعتی گرمسار – خیابان آموزش شرقی نبش پژوهش 9 کدپستی : 3588189774
  • وب سايت :