چند نکته برای موفقیت در مذاکره

چند نکته برای موفقیت در مذاکره

1) منافع خود را به منافع طرف مقابل گره بزنید.
2) سوال‌های خوب بپرسید و خوب گوش بدهید تا اطلاعات دقیق‌تری بدست آورید.
3) تک بعدی برخورد نکنید و آمادگی ارائه پیشنهادهای جدید را برای رسیدن به تفاهم و توافق داشته باشید.
4) احساس برنده بودن را هم در خود و هم در طرف مقابل ایجاد کنید.
5) به منافع پنهان در پشت خواسته‌های مطرح شده توجه کنید.

09:48:01 - ۲۰۱۶ جمعه ۲۲ دي