اصول و فنون مذاکره (فایل پاور پوینت)

اصول و فنون مذاکره (فایل پاور پوینت)

 دریافت فایل اصول و فنون مذاکره /طراح فایل استاد سید علیرضا خرم

دریافت فایل

11:51:37 - ۲۰۱۶ دوشنبه ۲۵ دي