مدارک لازم برای صادرات کالا

مدارک لازم برای صادرات کالا

اسناد مدارك لازم جهت صادرات كالا
1- اخذ كارت بازرگاني معتبر به نام صادر كننده
2- اخذ مجوز صدور ( در صورتيكه براي صدور كالاي مورد نظر ،توسط وزات بازرگاني موافقت كلي اعلام نشد باشد .
3- اخذگواهي بهداشت و قرنطينه ( دامي ، نباتي – حسب مورد )
4- گواهي استاندارد ( در صورتيكه كالا مشمول مقررات اجباري استاندارد صادراتي باشد) .
5- گواهي انرژي اتمي ( حسب مورد ) كه به اين مجوزها گواهي هاي مرسوم نيز گفته مي شود .
6- تهيه صورت عدل بندي Packing List ( در صورتيكه كالا گوناگون باشد )
7- شناسنامه فرش ( فقط براي فرش دستباف )
8-  سياهه فروش
البته ممكن است خريدار مدارك ديگري را هم از قبيل گواهي مبدا را درخواست نمايد

08:50:07 - ۲۰۱۶ جمعه ۲۹ دي