10اقتصاد پیشرو جهان در تجارت را بشناسید

10اقتصاد پیشرو جهان در تجارت را بشناسید

مجمع جهانی اقتصادی گزارشی منتشر کرد که در آن به اقتصادهای پیشرو در تجارت پرداخته است. بر اساس این گزارش کشورهای آسیایی از کشورهای اروپایی در رتبه‌بندی جدید مجمع جهانی اقتصادی در زمینه تجارت پیشی گرفته‌اند

بیشتر بخوانید

15:45:41 - ۱۳۹۵ شنبه ۲۰ آذر