سازمان توسعه تجارت متولی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی شد

به گزارش ایبِنا، حمید زاد بوم در نخستین نشست ستاد ملی هماهنگی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) گفت: این نشستها هر دو هفته یکبار با حضور اعضای ستاد و با هدف ارائه پیشنهادات و همچینین هماهنگی بین نمایندگان دستگاه های اجرایی مربوطه برگزار خواهد شد. وی از اجرای برنامه های مطلوب برای آموزش قوانین و مقررات جهانی در این سازمان خبر داد و افزود: اجرای برنامه های آموزشی با مشارکت موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی انجام می شود. در ادامه این نشست، نمایندگان دستگاه های اجرایی و نمایندگان بخش خصوصی دید گاه های خود در خصوص نحوه پیگیری الحاق اعلام کردند.

سازمان توسعه تجارت متولی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی شد 15:04:19 - ۱۳۹۸ سه شنبه ۹ مهر