بهبود شیوه پرداخت مالیات ارزش افزوده درفروش اقساطی

با مصوبه امروز مجلس یکی از مشکلات تولیدکنندگان در پرداخت مالیات ارزش افزوده در فروش اقساطی ،برطرف و پرداخت این مالیات در معاملات اقساطی به رسمیت شناخته شد .لذا ،کارفرما فرصت دارد متناسب با شرایط فروش ، تا پایان زمان بازپرداخت اقساط،مالیات مقرر را بپردازد و مشمول جریمه نخواهد شد.

بهبود شیوه پرداخت مالیات ارزش افزوده درفروش اقساطی 15:20:04 - ۱۳۹۸ سه شنبه ۹ مهر