تعاریف و اصطلاحات رایج در حمل و نقل

تعاریف و اصطلاحات رایج در حمل و نقل

تعاریف و اصطلاحات رایج در حمل و نقل

حمل و نقل بین المللی کالا

حمل و نقل بین المللی کالا عبارتست از جابجایی و حمل کالا از نقطه اي در داخل یک کشور به نقطه اي در داخل کشور دیگر...بیشتر بخوانید...

11:56:29 - ۱۳۹۵ سه شنبه ۷ دي