تفاوت گارانتي و وارانتي در قراردادهاي خريد داخل و خارج چيست؟

تفاوت گارانتي و وارانتي در قراردادهاي خريد داخل و خارج چيست؟

تفاوت گارانتي و وارانتي در قراردادهاي خريد داخل و خارج چيست؟

معمولا فروشنده براي دوره تضمين يا گارانتي متعهد مي شود اگر كالا در اين دوره دچار اشكال و يا عيبي شد انرا بصورت كاملا رايگان برطرف نمايد كه معمولا دوره ان يكساله خواهد بود

اصطلاحا زمان تحويل كالا را تحويل موقت و پايان دوره گارانتي يكساله را تحويل دائم مي گويند اينكه بعضا شركتها خواستار هزينه هاي اياب و ذهاب براي رفع اشكال دستگاه در دوره گارانتي مي گردند محمل قانوني نداشته چرا كه خريدار با اطمينان از سلامت كالإ در مدت تحويل موقت اقدام به خريد كالا نموده و اگر اشكالي پيش ايد فروشنده مقصر بوده و درخواست هزينه هايي از قبيل اياب و ذهاب كاملا غير منطقي مي باشد

منظور از وارانتي خدمات پس از فروش بوده كه فروشنده تعهد تامين قطعات با دريافت هزينه را نموده كه زمان ان ميتواند از يكسال تا ده سال متغير باشد و بسته به مفاد قرارداد دارد
معمولا دوره وارانتي بعد از دوره گارانتي مي باشد

ضمنا بصورت كلي تضمين دوره گارانتي در قراردادها تضامين بانكي يا بلوكه كردن مبلغي از قرارداد بوده و تضمين وارانتي صرفا خود قراراداد مي باشد  پس در انتخاب فروشنده كه متعهد به انجام مفاد قراداد باشد دقت فرماييد

منبع : مباحث بازرگانی دکتر خرم  

12:58:37 - ۱۳۹۵ شنبه ۲۵ دي