نرخ میانگین دلار نیمایی در قیمت گذاری محصولات پتروشیمی از هفتگی به ماهانه تغییر پیدا کرد.

دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی اعلام کرد: نرخ میانگین دلار نیمایی در قیمت گذاری محصولات پتروشیمی از هفتگی به ماهانه تغییر پیدا کرد. در چهل و پنجمین جلسه کمیته تخصصی پتروشیمی که امروز در شرکت ملی صنایع پتروشیمی برگزارشد، تغیبر در اعلام نرخ میانگین دلار نیمایی برای قیمت گذاری محصولات پتروشیمی مصوب شد و بر این اساس، مقرر شد در تعیین قیمت پایه هفتگی (قیمت های پایه جدید محصولات پتروشیمی که به صورت هفتگی اعلام می شوند) میانگین ماهیانه نرخ خرید و فروش ارز نیمایی در سامانه Sanarat استفاده شود.

نرخ میانگین دلار نیمایی در قیمت گذاری محصولات پتروشیمی از هفتگی به ماهانه تغییر پیدا کرد. 13:42:18 - ۲۰۲۰ شنبه ۴ دي